ข่าวสาร

การประกันตัวในชั้นศาล คลิก http://www2.library.coj.go.th/lawforpeople/prakun.php

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง คลิก http://www2.library.coj.go.th/lawforpeople/tukfong.php

พินัยกรรมชาวบ้าน คลิก http://www2.library.coj.go.th/lawforpeople/pinaikum.php

วิธีแบ่งมรดก คลิก http://www2.library.coj.go.th/lawforpeople/bangmorradok.php

การขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ คลิก http://www2.library.coj.go.th/lawforpeople/managemoney.php

ประชาชนสามารถใช้บริการ CeLeC ได้โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ขอรับบริการได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น.(สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแบบสาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล)
2. โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 812,891,753
3. โทรสาร 02-954-7367

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : free web counter