ภาพกิจกรรม

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) 15 ธันวาคม 2564

สายงานกิจการนักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับพี่ทหาร คอบร้าโกล์ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกล 19.02.2562

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กีฬา DPU GAMES 2017

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เสวนาการขอผ่อนผันทหารกองเกิน

สายงานกิจการนักศึกษา จัด "เสวนาการขอผ่อนผันทหาร" ประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหารกองเกินกับทางมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก วิทยากรรับเชิญโดย พันโทบุญเรือง ศรีชมชื่น สัสดีเขตหลักสี่ มอบความรู้ และหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการผ่อนผันทหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์ แกะ ล้าง เก็บ กล่อง UHT ที่ใช้แล้ว

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมเดินรณรงค์บริเวณชุมชนท่าทราย เพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยสมทบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัด, บริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ จำกัด และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ career talk recruitment 2016 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ พ่อหลวง

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" - แจกน้ำดื่ม - แจกพัด - เก็บขยะบริเวณสนามหลวง - แยกขยะ จุดรวมขยะ สำนักงานเขตพระนคร เมื่อวันที่ 18-27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดคุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200