ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ 2558

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

"เติมชีวิต...พิชิตฝัน" วันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 10 กันยายน 2558

โครงการ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

"Active Citizen พลังพลเมือง..ต่อต้านคอร์รัปชั่น" วันที่ 6 กันยายน 2558

แอโรบิคเทิดพระเกียรติ

"12 สิงหา มหาราชินี" วันที่ 26 สิงหาคม 2558

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด 2558

วันที่ 25 สิงหาคม 2558

กิจกรรม bike for MOM

" bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ " กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาและบุคลากร DPU ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ ร.1 พัน 1, สนามกีฬากองทัพบก

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สัมมนาผู้ประกอบการหอพักและคณะกรรมการ 2558

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200