ภาพกิจกรรม

ประชุมพี่น้องนักศึกษาทุน มธบ. ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายทุนการศึกษาจัดโครงการประชุมพี่น้องนักศึกษาทุน มธบ. ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

DPU GAMES NIGHT 2015

สโมสรนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES NIGHT 2015 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30

โดยจัดการเข้าค่ายนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

มธบ. จัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย 2558

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

"บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

อาสาคืนรัง’17 คืนสู่เหย้า 37 ปี ค่ายอาสาฯ หวนกลับมาคืนรังครั้งที่ 17

มธบ. จัดงานเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4)

การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2558

ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมงานวิสาสะ 2558

มธบ. จัดกิจกรรมงานวันวิสาสะ มีกิจกรรมทั้ง รับน้อง บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Freshy Night ในวันที่ 26 กันยายน 2558

กิจกรรมประกวดดาว - เดือน 2558

มธบ. จัดกิจกรรมประกวดดาว - เดือน ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 กันยายน 2558

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200