บริการของศูนย์บริการนักศึกษา

การยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาปัจจุบันสามารถทำคำร้องผ่านระบบ SLCM ลิงก์ https://slcm.dpu.ac.th คู่มือการใช้งาน CLICK

สำหรับศิษย์เก่าให้ยื่นขอเอกสารผ่านแบบฟอร์ม โดยคลิกที่รูปด้านล่าง

 

** สำหรับบริการอื่นๆ นักศึกษาสามารถตรวจสอบช่องทางการใช้บริการจากคู่มือการใช้งาน CLICK **