ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี 2

เบอร์โทรศัพท์ 029547300

ผู้อำนวยการ ต่อ 818

ผู้จัดการ ต่อ 176

แผนกธุรการ ต่อ 179 

แผนกบริการนักศึกษา ต่อ 508

แผนกระเบียนประวัติ ต่อ 534

แผนกระเบียนการศึกษา ต่อ 178 , 509

แผนกสนับสนุนและจัดการสารสนเทศทางการศึกษา ต่อ 817, 823

 

ศูนย์บริการนักศึกษา Student Service Centre

E-Mail : [email protected]

 

 

สถิติเข้าชม Website

hit counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)