คู่มือบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2561
ต้องรอประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบ SAP เพื่อรายงานตัวบัณฑิตได้
 
   
                                                                                                     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 

 

สถิติเข้าชม Website

hit counter

(ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562)