12 สาขา ปริญญาตรี @ DPU สาขามาแรง..ตลาดแรงงานต้องการ!!

dpu
dpu

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

ค่าเทอม ภาคปกติ 4 ปี เทอมละ 37,250 ตลอดหลักสูตร 268,000 บาท
ค่าเทอม ภาคพิเศษ 4 ปี เรียนเสาร์-อาทิตย์
เหมาจ่าย 38,500 บาท ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
ค่าเทอม ภาคพิเศษ 2 ปี เรียนวันอาทิตย์
ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท ตลอดหลักสูตร 150,300 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียนป.ตรีวิทยาลัย #CIBA วันนี้ รับทุน 15,000 บาท + iPad ฟรี เพื่อใช้ในการเรียนแบบ Digital
ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/

dpu
สาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  (CADT)

ค่าเทอม เทอมละ 40,500 บาท ตลอดหลักสูตร 304,350 บาท
พิเศษ‼️ สมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท‼️ 
ดูข้อมูลหลักสูตร >>  https://cadt.dpu.ac.th/aviation-business.html
dpu

สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

ค่าเทอม เทอมละ 41,400 บาท ตลอดหลักสูตร 344,000 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียน+มอบตัวออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cadt.dpu.ac.th/flight-operation-management.html

dpu

สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

ค่าเทอม เทอมละ 52,500 บาท ตลอดหลักสูตร 420,000 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียนป.ตรี รับส่วนลดค่าเทอมทันที 48,000 บาท ตลอดหลักสูตร เฉพาะ 40 คนแรกเท่านั้น ‼️
**ผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)**
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cim.dpu.ac.th/culinaryforhealth.html

dpu

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

ค่าเทอม เทอมละ 50,000 บาท ตลอดหลักสูตร 400,000 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียนป.ตรี รับส่วนลดค่าเทอม 60,000 บาทตลอดหลักสูตร
**ผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)**
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cim.dpu.ac.th/cim-health-beauty.html

dpu

สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัมฒนาเกม
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

ค่าเทอม เทอมละ 42,500 บาท ตลอดหลักสูตร 340,000 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียน+มอบตัวออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท + Notebook 
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://ant.dpu.ac.th/ig/

dpu

สาขาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

ค่าเทอม เทอมละ 42,500 บาท ตลอดหลักสูตร 340,000 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียน+มอบตัวออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท + Notebook 
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://ant.dpu.ac.th/dd/

dpu

สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ค่าเทอม ภาคปกติ 4 ปี เทอมละ 43,000 บาท ตลอดหลักสูตร 354,000 บาท
ค่าเทอม ภาคพิเศษ ( 3 ปี) เรียนวันอาทิตย์
เทอมละ 38,000 บาท ตลอดหลักสูตร 273,000 บาท
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cite.dpu.ac.th/logistics.html

dpu

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

ค่าเทอม ภาคปกติ 4 ปี เทอมละ 43,000 บาท ตลอดหลักสูตร 354,000 บาท
พิเศษ‼️สมัครเรียน+มอบตัว Online วิทยาลัย #CITE  รับทุนสูงสุด 25,000 บาท*
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cite.dpu.ac.th/courseCE.html

dpu

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
ค่าเทอม ภาคปกติ 4 ปี เทอมละ 43,000 บาท ตลอดหลักสูตร 354,000 บาท
พิเศษ‼️สมัครเรียน+มอบตัว Online วิทยาลัย #CITE  รับทุนสูงสุด 25,000 บาท*
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://cite.dpu.ac.th/courseRE.html

 

dpu

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์

ค่าเทอม เทอมละ 38,300 บาท ตลอดหลักสูตร 306,400 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียน+มอบตัวออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท + Ipad 
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://commarts.dpu.ac.th/film-digital-media.html

 

 

dpu

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ค่าเทอม ภาคปกติ 4 ปี เทอมละ 41,650 บาท ตลอดหลักสูตร 333,200 บาท
ค่าเทอม ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
เทอมละ 37,900 บาท ตลอดหลักสูตร 181,600 บาท
พิเศษ‼️ สมัครเรียน+มอบตัวออนไลน์ ได้ทุกวัน รับทุน 15,000 บาท
ดูข้อมูลหลักสูตร >> https://finearts.dpu.ac.th/computer-graphic.html

dpu