“ในการก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้ นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันเสรีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและทำให้ บทบาทของนักบัญชีในปัจจุบันมีขอบเขตมากกว่านักบัญชีรุ่นก่อน สถาบันพัฒนาวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนักบัญชีทั่วประเทศไทยในการให้บริการวิชาการและงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากว่า 8 ปี ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า นักบัญชีไทย ไม่น้อยหน้าใครในโลก”

ผศ.เพ็ญธิดา พงษ์ธานี
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

โบชัวร์เกี่ยวกับการจัดอบรม/ติว

DownLoad ใบสมัคร

Download

DownLoad เอกสารการบรรยาย

Download

การบรรยาย

Download