• สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

“นักวิชาชีพบัญชี (Professional Accountant) มีความสำคัญอย่างมากกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนในการดำเนินงานมากขึ้น นักวิชาชีพบัญชีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี (IPAD) พร้อมที่จะสนับสนุนและเดินเคียงข้างไปกับทุกท่านในการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพบัญชี เพราะเราเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด (Learning is a lifelong journey)”

ดร.อรัญญา นาคหล่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี

โบรชัวร์การจัดอบรมประจำปี

ipad-course

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566    วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

Download เอกสารประกอบการอบรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566    วันที่ 8 กรกฎาคม 2566