ระบบ ITHESIS

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ I-Thesis

 

 

สำหรับปริญญาเอก

1. แบบฟอร์ม บศอ.01 จองหัวข้อ

2. แบบฟอร์ม บศอ.02 เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรีกษา

3. แบบฟอร์ม บศอ.03 ขอสอบ

4. แบบฟอร์ม บศอ.04 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับเเก้ไขเเละแบบฟอร์มรับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ

5. แบบฟอร์ม บศอ.05 ใบประเมินผลสอบเเละการเผยเเพร่

6. แบบฟอร์ม บศอ.06 ใบรับรอง

7. แบบฟอร์ม บศอ.07 แบบประเมินวิทยานิพนธ์

8. แบบฟอร์ม บศอ.08 รับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ

สำหรับปริญญาโท

1. แบบฟอร์ม บศท.01 จองหัวข้อ

2. แบบฟอร์ม บศท.02 เเต่งตั้งอาจารย์ที่ปรีกษา

3. แบบฟอร์ม บศท.03 ขอสอบ

4. แบบฟอร์ม บศท.04 ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับเเก้ไขเเละแบบฟอร์มรับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ

5. แบบฟอร์ม บศท.05 ใบประเมินผลสอบเเละการเผยเเพร่

6. แบบฟอร์ม บศท.06 ใบรับรอง

7. แบบฟอร์ม บศท.07 แบบประเมินวิทยานิพนธ์

8. แบบฟอร์ม บศท.08 รับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับเจ้าหน้าที่เลขานุการหลักสูตร

 

E-mail : [email protected]

Tel. : 02-9547300 ต่อ 583 ในวันและเวลาทำการ