โปรดติดตามประกาศตารางเรียน - ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศตารางเรียน - ตารางสอบ
ภาคเรียนที่2/2563 
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ได้ที่  https://www.dpu.ac.th/sap1/exam_class_schedule.html
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200