ตารางสอบ-ตารางสอน (Examination and Class Schedule)

ประกาศตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563