ตารางสอบ-ตารางสอน (Examination and Class Schedule)

ประกาศตารางสอน และตารางสอบ  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564