ตารางสอบ-ตารางสอน (Examination and Class Schedule)

ประกาศตารางสอน และตารางสอบ  ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563