โปรแกรมกาารแข่งขันกีฬา DPU Games 2018

โปรแกรมมหกรรมกีฬา ดีพียูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562  "DPU GAMES 2018"

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 29 มีนาคม 2562 = การแข่งขันกีฬาทุกประเภท

28 มกราคม - 29 มีนาคม 2562 = การแข่งขันกีฬาทุกประเภท

พบกับ 29 มีนาคม 2562 = พิธีเปิด การจุดคบเพลิง และแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และการประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ ใน ธีม Getting back to the beginning (ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น 12 อารยธรรมโลก)

#DPUGAMES #DPUGAMES2018 #DPUGAMES2019 #DEKDPU #ดีพียูเกมส์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200