ประกาศ ผลทุน มธบ. รอบที่ 2 ประเภทเรียนดี เสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คลิ๊ก >> /fund/upload/content/files/62_announce_Goodstudy_R2.pdf

หมายเหตุ   นักศึกษาผู้ได้รับการพิจารณาให้รับทุน มธบ. ทุกประเภทตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวและจัดทำหนังสือข้อตกลงการรับทุน  เพื่อรับทราบ วงเงินทุนที่จะได้รับตามขั้นตอนในประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562