ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ

12 พ.ย. 58 เวลา 16.30 - 18.30 น. ขอแสดงว่าความชื่นชมกันนักศึกษาที่เข้า ปัจฉิมนิเทศกองทุนกู้ยืมฯ นักศึกษาทุกคนน่ารักมากค่ะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจฟัง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการปฐมนิเทศเป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะ