โครงการ"เยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. " สายที่ 1

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี วันที่ 7 และ 8 พ.ย. 2558

ขอขอบคุณ นักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาทุกท่าน สำหรับการให้ความร่วมมือในการทำโครงการเยี่ยมบ้านครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นมากค่ะ