ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. เข้าใหม่ปี 2558 20 ส.ค. 58

20 ส.ค. 58 เวลา 16.30 - 19.00 น. ขอแสดงว่าความชื่นชมกันนักศึกษาที่เข้า ปฐมนิเทศกองทุนกู้ยืมฯในวันที่ 19 ส.ค. 58 นักศึกษาทุกคนน่ารักมากค่ะ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจฟัง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการปฐมนิเทศเป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะ