ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม กรอ.และกยศ.รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 56,57(วิศวฯเทียบโอน),58(เทียบโอน)

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดีเยี่ยม นักศึกษาทุกคนน่ารักมากค่ะ