ปฐมนิเทศ นศ. กยศ.และกรอ. ปี 59

ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
4 ต.ค. 59 เวลา 9.00 - 12.00 น. ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และตั้งใจฟังการบรรยายเป็นอย่างดีเยี่ยม นักศึกษาทุกคนน่ารักมากค่ะ