กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปี 3 ครั้งที่ 2 26 เม.ย.59

26 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น. กยศ.ร่วมกับฝ่ายทุนการศึกษาและสำนักิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับบริจาคโลหิต ที่อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์