กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปี 3

กยศ.ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์