สินค้าแฟชั่นเป็นสินค้ายอดนิยมใน E - Commerce

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/survey/23