ธุรกิจบัณฑิตย์โพลเผยคนกรุงเทพฯซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมไม่ต่ำกว่าครั้งละ1,000บาท

https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/content/files/press_release_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C.pdf