คำถามเกี่ยวกับ - คำร้องต่างๆ

  • (1) ย้ายคณะทำต้องอย่างไรบ้าง?

    คำตอบเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติย้ายรอบเวลาเรียนหรือย้ายสาขาวิชา ท.04 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) ดำเนินการขั้นตอนตามลำดับเลขในคำร้องที่ 1-4 และยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการ นักศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 700 บาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นัดรับเลขทะเบียน นักศึกษาใหม่ พร้อมรับบัตรนักศึกษา

  • (2) ลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องทำอย่างไร?

    คำตอบเขียนแบบฟอร์มขออนุมัติในการลาออก ท.15 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) ดำเนินการขั้นตอนตามลำดับเลขในคำร้องที่ 1-4 และยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการนักศึกษา

 

 

 

 

สถิติเข้าชม Website

website counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)