ศูนย์ Career Prep @ มธบ.

วีดิทัศน์นำเสนอศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อ­การทำงาน (Career Preparation Center) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปฏิทินกิจกรรม

Social Media

 

Mobile Site

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605
อีเมล contact@dpu.ac.th