คำถามเกี่ยวกับ - เอกสารทางการศึกษา

  • (1) ติดต่อขอวุฒิการศึกษา ต้องยื่นหลักฐานอะไรบ้าง?

           คำตอบขอวุฒิการศึกษาทั้ง กำลังศึกษา และ สำเร็จการศึกษา กรุณายื่นบัตรนักศึกษา และเขียนคำร้อง ท.09 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) เอกสารมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

  • (2) ทรานสคริป ฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับจริง) ขอเพิ่ม/สูญหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

           คำตอบเขียนคำร้อง ท.09 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) มีค่าธรรมเนียมเอกสารฉบับละ 50 บาท (สำหรับบัณฑิตที่มีเลขทะเบียน 47 ลงไป แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 2 นิ้ว 1 รูป) เอกสารนัดรับ 5 วันถัดไป

  • (3) หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ฉบับสภาอนุมัติ (ฉบับจริง) ขอเพิ่ม/สูญหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

           คำตอบเขียนคำร้อง ท.09 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) มีค่าธรรมเนียมเอกสารฉบับละ 50 บาท พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 2 นิ้ว 1 รูป เอกสารนัดรับ 3 วันถัดไป

  • (4) ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ใบปริญญาบัตรเป็นภาษาไทย สามารถออกหนังสือ แปลใบปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

           คำตอบได้ค่ะ เขียนคำร้อง ท.09 (กด Download คำร้องจากปุ่มด้านล่าง) มีค่าธรรมเนียมเอกสารฉบับละ 50 บาท เอกสารนัดรับ 3 วันถัดไป

 

 

 

 

สถิติเข้าชม Website

visitor counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)