ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร ตามรายละเอียดของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • จำนวนเงินทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ
 • ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละวิทยาลัย / คณะ กำหนด
 • จำนวนทุนอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ
กำหนดการรับสมัครสอบทุนเรียนดีไสว-สนั่นและทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา รอบ 3

สมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฏาคม 2561 ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สอบชิงทุน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (รายงานตัวภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
หมายเหตุ **ผู้สมัครสอบ รอบที่ 1 และ 2 ไม่อนุญาตให้สมัครสอบในรอบที่ 3**

วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร
 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)
 3. วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
 4. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
 5. คณะศิลปศาสตร์
 6. คณะนิเทศศาสตร์ (เฉพาะสาขา)
  • สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
  • การสื่อการการตลาดดิจิทัล
  • การสื่อสารการแสดงดิจิทัล
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 9. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ทุนประเภทเสริมโอกาส และความสามารถพิเศษ

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ประเภทเรียนดีสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รอบที่ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2561
สอบชิงทุน แยกตามวันของแต่ละคณะ
ประกาศผล 18 กรกฎาคม 2561 (รายงานตัวภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

วิทยาลัย / คณะ ที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)                  สอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 2. วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)      สอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 3. วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)                                       สอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 4. คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์                                                สอบวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 5. คณะนิเทศศาสตร์                                                               สอบวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์                                                         สอบวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์                                                      สอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 8. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                          สอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1 ฟุตบอล ชาย 10 พ.ย.61 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี 081-136-7529
2
ฟุตซอล ชาย 10 พ.ย.61 9.00 -12.00 น. 13.00 - 16.00 น. อ.สนธยา แช่ม 086-106-5115
3 บาสเกตบอลชาย/หญิง 10 พ.ย.61 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 10 พ.ย.61 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. นายสุบรรณ ผัวะทอง 084-014-0256
5 ยูโด 10 พ.ย.61 9.00 น.   อ.อติชาต ตันเจริญ 089-920-8299
6 เทควันโด 10 พ.ย.61 9.00 น.  
7 คาราเต้ - โด 10 พ.ย.61 9.00 น.   นายสุวัชชัย เขียวหวาน 083-610-6074
8 ดาบไทย 10 พ.ย.61 9.00 น.  
9 หมากกระดาน 10 พ.ย.61 9.00 น.  
10 ว่ายน้ำ 10 พ.ย.61 9.00 - 12.00 น.  
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่
ชนิดกีฬา
วันที่
เช้า
บ่าย
สถานที่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
1 ฟุตบอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อ.ประสาน เงาศรี 081-136-7529
2
ฟุตซอล ชาย 2 ก.พ.62 9.00 -12.00 น. 13.00 - 16.00 น. อ.สนธยา แช่ม 086-106-5115
3 บาสเกตบอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
4 วอลเลย์บอลชาย/หญิง 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. นายสุบรรณ ผัวะทอง 084-014-0256
5 ยูโด 2 ก.พ.62 9.00 น.   อ.อติชาต ตันเจริญ 089-920-8299
6 เทควันโด 2 ก.พ.62 9.00 น.  
7 คาราเต้ - โด 2 ก.พ.62 9.00 น.   นายสุวัชชัย เขียวหวาน 083-610-6074
8 ดาบไทย 2 ก.พ.62 9.00 น.  
9 หมากกระดาน 2 ก.พ.62 9.00 น.  
10 ว่ายน้ำ 2 ก.พ.62 9.00 - 12.00 น.  
หมายเหตุ : กีฬาประเภทบุคคลชนิดอื่นๆ พิจารณาจากเอกสาร และชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 
หลักฐานในการสมัคร 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบรับรองการศึกษา
 5. สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
 6. กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676, 312