ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด >> 1.ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ดาวน์โหลด >> 2.โครงการทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

ดาวน์โหลด >> 3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200