ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 อนุมัติให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส จำนวน 10 คน

ดาวน์โหลด >> 1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200