ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438 (คุณดวงเดือน  จันทสาร) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

Download >> 1.ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Download >> 2.แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200