สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ได้แก่ ทุนกีฬา ทุน DPU E-Sport ทุน Startup ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี , ด้านเชียร์ลีดเดอร์) ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ทุนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทุนในพระราชูปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุน เข้าใจถึงแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากในยุคก่อตั้งเมื่อ 50 ปีก่อน จนถึงยุคปัจุบันที่โลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และในยุคThailand4.0 นอกจากนี้ยังได้พบกับรุ่นพี่นักศึกษาทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกิจกรรมสร้างความรักและสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุน ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชมคลิปวีดีโอ  คลิ๊ก  https://youtu.be/cxjrjt1lN80

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200