การให้ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส และประเภทประสบเคราะห์กรรม ประจำปีการศึกษา 2560

Download >> 1. ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส

Download >> 2. ทุนการศึกษาประเภทประสบเคราะห์กรรม

Download >> 3. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200