ทุน Startup 2562 (100%)

รายละเอียดการส่งผลงาน เพื่ิอประกอบการพิจารณาทุน Startup ประจำปี 2562
 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ม.6, ปวช.
ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
 
นักเรียนผู้สนใจ อัดคลิปวิดีโอของตัวเอง ความยาว ประมาณ 2 – 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนะนำตัวเอง
 
2. นำเสนอไอเดียและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือนำเสนอธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ดังนี้
 
ทำธุรกิจอะไร
คิดว่าจะเริ่มต้นทำได้เมื่อไร
เริ่มต้นทำยังไง
กลุ่มลูกค้าคือใครและจำนวนประมาณเท่าไร
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
3. อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองและตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public)
 
4. จากนั้นให้นำ Link ที่ได้จาก Youtube ไปโพสต์ที่เฟสบุคส่วนตัวของตนเอง และให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็นสาธารณะ (Public)
 
5. ใส่ Caption สำหรับการโพสต์ เป็น “ชื่อ-นามสกุลของตนเอง”, “ชื่อโรงเรียน” และกำหนดให้ใส่ Hashtag ดังนี้ #DPU #StartupUniversity #ทุนนักประกอบการรุ่นเยาว์60
 
6. จากนั้นให้ส่ง Link ที่โพสต์วิดีโอของตนเองใน Facebook และ Youtube มาที่อีเมล sao@dpu.ac.th
 
7. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 438
 
หมายเหตุ : จำนวนการกดถูกใจ (Likes) และจำนวนการ Shared คลิปวิดีโอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุน
 
 
 
การคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามา
เงื่อนไขของการรับทุน
 
1. รักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปีการศึกษา
 
2. จัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ชั้นปีที่ 1 นำไอเดียที่นำเสนอ มาทำแผนและจัดทำ Proposal
ชั้นปีที่ 2 เริ่มจัดทำธุรกิจและสร้างต้นแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุน
ชั้นปีที่ 3 สร้างชิ้นงานตามไอเดียและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ช
ชั้นปีที่ 4 นำชิ้นงานและธุรกิจของตนเองออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสื่อและโรงเรียนต่าง ๆ
3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 
สนใจสมัครได้ที่
สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
www.dpu.ac.th/sao/
โทร. 02-954-7300 ต่อ 438  และ 694   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200