ทุน Startup (ทุน 100%)

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน Startup จำนวน 3 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ม.6, ปวช.
ช่วงเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
 

นักเรียนผู้สนใจ อัดคลิปวิดีโอของตัวเอง ความยาว ประมาณ 2 – 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แนะนำตัวเอง

2. นำเสนอไอเดียและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือนำเสนอธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ดังนี้

  • ทำธุรกิจอะไร
  • คิดว่าจะเริ่มต้นทำได้เมื่อไร
  • เริ่มต้นทำยังไง
  • กลุ่มลูกค้าคือใครและจำนวนประมาณเท่าไร
  • แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

3. อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองและตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public)

4. จากนั้นให้นำ Link ที่ได้จาก Youtube ไปโพสต์ที่เฟสบุคส่วนตัวของตนเอง และให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็นสาธารณะ (Public)

5. ใส่ Caption สำหรับการโพสต์ เป็น “ชื่อ-นามสกุลของตนเอง”, “ชื่อโรงเรียน” และกำหนดให้ใส่ Hashtag ดังนี้ #DPU #StartupUniversity #ทุนนักประกอบการรุ่นเยาว์60

6. จากนั้นให้ส่ง Link ที่โพสต์วิดีโอของตนเองใน Facebook และ Youtube มาที่อีเมล sao@dpu.ac.th

7. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 438

หมายเหตุ : จำนวนการกดถูกใจ (Likes) และจำนวนการ Shared คลิปวิดีโอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุน

 

การคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามา

เงื่อนไขของการรับทุน

1. รักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปีการศึกษา

2. จัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ชั้นปีที่ 1 นำไอเดียที่นำเสนอ มาทำแผนและจัดทำ Proposal
  • ชั้นปีที่ 2 เริ่มจัดทำธุรกิจและสร้างต้นแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุน
  • ชั้นปีที่ 3 สร้างชิ้นงานตามไอเดียและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ช
  • ชั้นปีที่ 4 นำชิ้นงานและธุรกิจของตนเองออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสื่อและโรงเรียนต่าง ๆ

3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200