ประกาศ!! รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2561 ส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 หรือ โทร.02-9547300 ต่อ 438 (คุณดวงเดือน  จันทสาร)

ดาวน์โหลด >> 1.ประกาศรับสมัครทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2

ดาวน์โหลด >> 2.ใบสมัครขอรับทุนชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 2

ดาวน์โหลด >> 3.ำหนดการดำเนินงานฯ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200