เปิดรับสมัคร!! ทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญชวนนักศึกษา DPU สมัครทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือโทร. 02-9547300 ต่อ 694, 692

Download>>  ใบสมัครสโมสรนักศึกษา

Download>>  ใบสมัครประธานคณะวิชา

Download>>  คุณสมบัติผู้สมัครและกำหนดการเลือกตั้ง

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200