เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2559

สมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม

หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ >> ใบสมัครประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-2458859 โทรสาร 02-2458432

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200