ขอเชิญคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน คืนสู่เหย้า “Colorful Party ราตรีสีสัน คืนสัมพันธ์ DPU”

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้า

ภายใต้ธีม “Colorful Party ราตรีสีสัน คืนสัมพันธ์ DPU”  

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.30 น.

ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

***ผู้สนใจสามารถจองบัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 266

***(บัตรราคา 500 บาท ซื้อยกโต๊ะเหลือ 4,500 บาท)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200