รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมงานวันรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  และบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา 

ร่วมงานวันรณรงค์กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 น.

ณ บริเวณคลองส่วย และคลองบางซื่อ

 

 

 

  

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200