โครงการ smart teen love say play

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน จัดโครงการ smart teen love say play

ในวันที่ 22 มค. 2559

เวลา 10.00 น. - 14.00 น.

ณ เวทีบริเวณใต้อาคาร7

ภายในงานมีการเสวนาเรื่องความรักและบูธกิจกรรมเรื่อง ความรัก เกม เพศ และการพนัน มาร่วมเล่นเกมและรับของที่ระลึกกันนะคะ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200