มธบ. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30

          สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อค้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดีและมีผลการเรียนดี  ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ พร้อมโล่ สายสะพาย ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งนักศึกษาผู้เข้า ประกวดนั้นจะต้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโครงการจิตอาสา, กิจกรรมค่ายนพรัตน์ ฯลฯ ตลอด  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

          นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา สำนัก กิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 ตั้งแต่วันนี้ -  3 กุมภาพันธ์ 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ 829

          ดาว์นโหลดเอกสาร >> 

               1.ใบสมัครเข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ

               2.หลักเกณฑ์การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ  ครั้งที่  30

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200