เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ

กับโครงการ "ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าทิ้ง" ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถ้มภ์

สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

** ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2559

โดยปฏิทินเก่าเหล่านี้จะถูกนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบลล์ และสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200