กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าชาว DPU

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และ อาสาช่วยงาน Bike for Dad

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ณ จังหวัดนนทบุรี

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200