มธบ. จัดงานพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน

"พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

โดยมี ดร.ดาริกา  ลัทธพิพัฒน์ รองอธิการบดีสายงานการเงินและบริหาร เป็นประธานในพิธี

และมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200