สัมมนาสายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2558

สายกิจการนักศึกษาจัดสัมมนา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ณ  อาคารนาวีภิรมณ์ 1 กองทัพเรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200