กิจกรรม Bike for Dad กับ จ.นนทบุรี

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าชาว DPU ทุกท่านร่วมกิจกรรม Bike for Dad กับ จ.นนทบุรี

ลงทะเบียน (ลงทะเบียนจักรยาน + แจกน้ำดื่ม DPU) ได้ที่ http://goo.gl/forms/KtTn9YdHmv

กับ 2 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และ อาสาสมัครช่วยงาน Bike for Dad

 สนใจสมัครภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200