มธบ. จัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงโขนชุด “ศึกพรหมาศ”

พร้อมการประกวดนางนพมาศ หนังกลางแปลง และร้านค้า

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200