ทำบุญตักบาตร โดยชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

อธิการบดี บุคลากร นักศึกษา มธบ. และบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศาลาธรรมธัช

จัดโดยชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200