นักศึกษา มธบ. เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558

ในงานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

นักศึกษา มธบ. เข้ารับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

     1. นายอานนท์ บัวภา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทกิจกรรมดีเด่น

     2. นางสาวสุพรรณี อ่วมวงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200